Splošno
5 vprašanj
Zakoni
Avtorski honorarKAZALO

ZAKON O DOHODNINI (ZDoh)

Zakon o dohodnini je vsekakor najpomembnejši zakon s področja obdavčitve posameznikov, saj obdavčuje izredno široko paleto prihodkov posameznika. Državni zbor je v okviru celovite prenove davčnega sistema zakon sprejel relativno zgodaj (v letu 1993), zakon pa velja od 1.1.1994.

Zakon ureja obdavčenje posameznikov z davkom na njegove letne prihodke (dohodnino) in obdavčenje večine prihodkov, ki jih posamezniki dobivajo med letom. Med davčne zavezance za dohodnino štejejo vsi posamezniki s stalnim prebivališčem v Sloveniji, pa tudi tisti posamezniki, ki sicer nimajo stalnega prebivališča, a so v Sloveniji nepretrgoma prebili najmanj pol leta in so dosegli kakšen prihodek, ki je obdavčljiv z Zakonom o dohodnini. Za medletne prihodke velja, da so davčni zavezanci vsi tisti posamezniki, ki dobijo oz. dosežejo takšen prihodek v Sloveniji, načeloma pa velja, da so davčni zavezanci za plačilo davka tudi posamezniki s stalnim prebivališčem v Sloveniji za izplačane prihodke v tujini. Pri tem se praviloma, da ne pride do dvojnega obdavčenja, upoštevajo že plačani davki v tujini. Davčno osnovo za letne prihodke posameznika predstavljajo vsi tisti prihodki, ki so v zakonu našteti v okviru šestih kategorij, imenovanih dohodkovni viri: osebni prejemki, dohodki iz kmetijstva, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz kapitala, dohodki iz premoženja in dohodki iz premoženjskih pravic. Zakon nadalje vsako od kategorij podrobneje razčleni v smislu petih davčnih vprašanj (vprašanje obračunavanja in plačevanja posameznih davkov ureja zakon, ki ureja davčni postopek). Glavnino medletnih davkov posameznikov obračunajo pravne osebe oz. samostojni podjetniki, del davkov pa mora posameznik prijaviti sam, bodisi zato, ker je prihodke dobil od druge fizične osebe ali pa zaradi razlogov (npr. prijavljanje kapitalskih dobičkov, ki se ugotavljajo 1 krat letno). Po končanem letu mora vsak posameznik, ki je davčni zavezanec za dohodnino, do zakonsko določenega roka (31.marec) oddati napoved za dohodnino, davčna uprava pa mu z odločbo (do 31. oktobra) odmeri dohodnino.

V zakonu je mogoče najti odgovore na vprašanja obdavčitve tekočih dohodkov ter nekaterih dohodkov, ki izvirajo iz premoženja posameznika ter način obdavčenja celotnega letnega dohodka – dohodnine, po kateri je zakon dobil tudi ime

   

 


portal forumi novice portal+novice www

STRANI SO V IZDELAVI!

Portal mojdenar.com upravlja podjetje Mojdenar IT d.o.o., Vurnikova ul. 2, 1000 Lj, telefon 01 430-22-10
Pišite nam na elektronski naslov info@mojdenar.com
Vprašanja, odmevi, komentarji - Forum o portalu
© 2015 mojdenar.com - vse pravice pridržane.
Pogoji, pod katerimi vam je servis na voljo.
Politika piškotkov
Stran je bila generirana: 23.1.2017 ob 19:54:32