Splošno
5 vprašanj
Zakoni
Avtorski honorarKAZALO

ZAKON O IZJEMNEM ZNIŽANJU DAVČNE OBVEZNOSTI (ZIZDO)

Zakon je bil sprejet maja 2000, vsebinsko pa se nanaša na Zakon o dohodnini. Uvaja posebne davčne olajšave za tiste davčne zavezance, ki imajo najnižje dohodke (prihodke) v Sloveniji. Zakon je začasne narave, saj v sedanji obliki predvideva znižanje za dva obračuna dohodnine (za leti 1999 in 2000). Znižanja so bili deležni oz. bodo deležni vsi tisti davčni zavezanci, katerih bruto dohodki v omenjenih letih niso presegli 45% letne povprečne (bruto) plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, pri čemer obstaja lestvica naraščajočih olajšav za tiste, ki so dosegli še nižje dohodke od zgoraj omenjenega.

ZAKON O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA (ZUKD)

Tudi ta zakon se nanaša na Zakon o dohodnini in sicer podrobneje določa način ugotavljanja katastrskega dohodka. Katastrski dohodek prestavlja osnovo za davek iz kmetijstva, ki je del dohodninskih davkov. Zakon je v veljavi od leta 1976.

ZAKON O DAVKIH OBČANOV (ZDO)

Zakon o davkih občanov obdavčuje posameznikovo nepremično, delno pa tudi premično, premoženje (stavbe oz. dele stavb, stanovanja, garaže, prostore za počitek in rekreacijo in plovne objekte dolžine nad 8 m.) in občasne prihodke (podedovano premoženje, podarjeno premoženje, dobitki pri igrah na srečo). Višina obdavčenja posameznih vrst premoženja oz. prihodkov se določa različno in je odvisna od cele vrste specifik, kot npr. velikosti stanovanjske površine v posesti, ki je oz. ni obdavčena, načina ugotavljanja davčne osnove za davek od premoženja, sorodstvenih razmerij pri obdavčenju dediščin in daril, davčnih stopenj, ki se obračunavajo v obliki odstotka – obdavčenje iger na srečo, ali pa v obliki fiksnega zneska davka za dosežen razred in pribitka v obliki odstotka za presežek nad spodnjo mejo razreda (enaka metoda obračuna davka kot pri dohodnini) – obdavčenje »plovnega«, nepremičnega in v dar podarjenega premoženja. Vse vrste prihodkov, ki so obdavčene s tem zakonom ne spadajo med tiste dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino. Zakon velja od začetka leta 1991.

ZAKON O POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE (ZPDDP)

Zakon, ki velja od januarja 1994, je imel ob sprejemanju namen destimuliranje pogodbenega dela v korist zaposlovanja s krajšim ali polnim delovnim časom. Ta namen opravlja še danes. Bistvena davčna razlika med pogodbenim delom in zaposlovanjem za (ne)določen čas je v plačevanju prispevkov; ti se pri različnih oblikah pogodbenega dela plačujejo v minimalnem znesku ali pa sploh ne (dohodnina oz. akontacija dohodnine se plača v obeh primerih). »Izpad« socialnih dajatev tako nadomešča obdavčenje s tem davkom.

   

 


portal forumi novice portal+novice www

STRANI SO V IZDELAVI!

Portal mojdenar.com upravlja podjetje Mojdenar IT d.o.o., Vurnikova ul. 2, 1000 Lj, telefon 01 430-22-10
Pišite nam na elektronski naslov info@mojdenar.com
Vprašanja, odmevi, komentarji - Forum o portalu
© 2015 mojdenar.com - vse pravice pridržane.
Pogoji, pod katerimi vam je servis na voljo.
Politika piškotkov
Stran je bila generirana: 23.1.2017 ob 19:50:13