Identifikacijska številka za DDV na izdanih racunih (19, May 2004 - VIR: DURS)

Pri navajanju identifikacijske številke za DDV mora biti iz besedila jasno razvidno, da gre za identifikacijsko številko za DDV in ne za na primer davcno številko, pri cemer se lahko uporabi tudi okrajšano besedilo "DDV št., ID DDV, IŠ DDV". Zadošca pa tudi navedba "ID" ali "identifikacijska številka" ali podobno, to pomeni, da navedba besedila "DDV" ni obvezna.

Zapis identifikacijske številke za DDV mora biti v skladu s predpisano strukturo identifikacijskih številk za DDV in ni pomembno, ali se za kodo naše države (prefiks - SI) zaznamuje presledek ali ne. Pri trgovanju znotraj Skupnosti pa je pomembno, da se identifikacijska številka za DDV na racunu ujema s podatki v sistemu VIES (VAT Information Exchange System).

Od 1. maja 2004 dalje davcnim zavezancem, identificiranim za namene DDV, na izdanih racunih ni treba navajati identifikacijske številke za DDV narocnika ali kupca, kadar ta ni dolocen kot placnik DDV.

 

Preverite veljavnost ID za svojega poslovnega partnerja v Evropski uniji

Naslednja tabela predstavlja strukturo Indetifikacijskih številk ostalih držav clanic EU

Opombe:
9 – številka
X – crka ali številka
S – crka; številka; »+« ali »*«
L – crka

 

1 – Prvi in zadnji znak je lahko crka ali otevilka; oba znaka ne moreta biti otevilki.

2 – Na 10. mestu, ki sledi prefiksu je vedno crka »B«.

3 – Na 1. mestu, ki sledi prefiksu je vedno crka »U«.

4 – Identificira trgovce glede na stroko.

5 – Identificira organe vlade.

6 – Identificira