1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,45  Pohvala - modra
list, format A4, brezlesni karton, 250 g, enostranski barvni tisk