1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,108  Priznanje - zelena
list, format B4, brezlesni karton, 160 g, enostranski barvni tisk