1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,109  Priznanje - geometrijski motiv
list, format A4, brezlesni karton, 160 g, enostranski barvni tisk