1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,96  Pohvala - za pevski zbor
list, format A4, brezlesni karton, 170 g, enostranski barvni tisk