1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,75  Podtisk - ožgani papir
list, format A4, brezlesni karton, 140 g, enostranski barvni tisk