1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,75 a  Diploma - pergament
format B4, brezlesni karton, 200 g, enostranski barvni tisk