1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,80 a  Pohvala - baloni
format A4, brezlesni papir, 170 g, enostranski barvni tisk