1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,271  Podtisk - čebelice
format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski