1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,273  Podtisk - krogi
format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski