1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,276  Podtisk - knjige
format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski