Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec                          
  
1 - Šolstvo in knjižnice
1,1   Inventarna knjiga za knjižnice (ovojna pola)     
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
               *3838884203012*
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov

*3838884203036*

        100 pol - 200 listov

*3838884203043*

1,1 a   Inventarna knjiga za knjižnice (notranja pola)     
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884203050*
1,2   Knjižni listek     
list, format A6, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884203067*
1,3   Katalogni listek za knjižnice     
list, format 148 x 105, brezlesni karton bel, 140 g, brez tiska
               *3838884203074*
1,3 a   Katalogni listek za knjižnice - mednarodni     
list, format 125 x 75, brezlesni karton bel, 140 g, brez tiska
               *3838884204736*
1,5   Žepna redovalnica     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A6, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884203135*
1,6   Izkaznica za knjižnice     
pola, format B7, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884203142*
1,7   Preglednica     
list, format A5, brezlesni karton zelen, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884203159*
1,8   Evidenčni list izposojenega gradiva - za knjižnice     
list, format A3, brezlesni papir, 90 g, obojestranski tisk
               *3838884203166*
1,9   Dopisnica za knjižnice     
list, format A6, brezlesni karton roza, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884203173*
1,10   Kartoteka uporabnikov     
list, format A6, brezlesni karton bel, 140 g, dvostranski tisk
               *3838884203197*
1,11   Žep za knjižne listke     
žep, format 107 x 168, brezlesni karton zelen, 200 g, enostranski tisk
               *3838884203203*
1,12   Nalepka za knjižni listek     
žep, format 60 x 60, dokumentni papir, 100 g, enostranski tisk
               *3838884203210*
1,14   Urnik - format A4     
list, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884203241*
1,15   Urnik - format B3     
list, format B3, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884203258*
1,16   Opravljene učne ure učiteljev     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884203272*
1,17   Šolska kronika - za osnovne šole     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g,
               *3838884203289*
1,17 v   Kronika vrtca     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g,
               *3838884246378*
*1,19   OŠ-IE-Izpis iz evidence, OŠ-IE     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
1,20   Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884203333*
*1,21   OŠ-PIOŠ-Potrdilo o izpolnjeni OŠ obveznosti, OŠ-PIOŠ     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,22   OŠ-KI-Kolesarska izkaznica, OŠ-KI     
list, format 55 x 85, on-offset, 200 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,22 a   PVC žepek za obr. 1,22..     
žep,format 100 x 65, , ni v prosti prodaji
               *3838884258777*
*1,25   Matična knjiga - za srednje šole z indeksom     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884203395*
1,29   Osebni list - za srednje šole     
pola, format 560 x 297, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
               *3838884203432*
*1,30   SŠ-SPM-Spričevalo o poklicni maturi, SŠ-SPM     
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,30 a   SŠ-SPMp-Spričevalo o poklicni maturi s pohvalo, SŠ-SPMp     
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,30 b   SŠ-OPM-Obvestilo o uspehu pri poklicni maturi, SŠ-OPM     
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,30 b it   SŠ-OPM-ita-Obvestilo o uspehu pri poklic.maturi, SŠ-OPM-ita     
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,31   Osebni športnovzgojni karton     
karton,format 170 x 230 , brezlesni karton, 180 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
               *3838884203456*
1,32   Kronika     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g,
               *3838884251914*
*1,33   Osebna mapa otroka/učenca ki potrebuje pomoč oziroma svetovanje     
mapa z 8 predelnimi kartoni +2 poli, format 310 x 230, brezlesni karton, 250 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
               *3838884203494*
*1,35   Dnevnik - za srednje šole     
knjiga, trda vezava, knjiga, trda vezava, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884203517*
1,39   Prijava k zaključnemu izpitu     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884203555*
*1,41   Zapisnik o zaključnem izpitu     
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884203579*
*1,42   Zapisnik o opravljanju izpitnih enot zaključnega izpita     
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884203586*
1,43   Odjava od zaključnega izpita     
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884252157*
1,45   Pohvala - modra     
list, format A4, brezlesni karton, 250 g, enostranski barvni tisk
               *3838884203616*
1,48   Pohvala - rumena     
list, format A4, brezlesni karton, 250 g, enostranski barvni tisk
               *3838884203647*
1,49   Zapisnik o izpitu - za srednje šole     
list, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884203654*
1,50 a   Podtisk - živali     
list, format A4, biomatt, 170 g, enostranski barvni tisk
               *3838884255592*
*1,52   Redovalnica - za srednje šole     
zvezek, format A4, dokumentni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884203692*
*1,55   Potrdilo o vpisu - srednje šole     
list,format A5, 70 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884271455*
*1,56   SŠ-OU-Obvestilo o uspehu, SŠ-OU     
list, format A4, on-offset, 90 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,59   SŠ-LS-Letno spričevalo, SŠ-LS     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,61   Obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju - za srednje šole     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884203791*
*1,62   SŠ-IEs-Izpis iz evidence-za spričevala o zaklj. izobr-, SŠ-IEs     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,62 a   SŠ-IEI-Izpis iz evidence-za letna spričevala in obv. za letno spričevalo in obv. o uspehu, SŠ-IEI     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,62 b   SŠ-IEo-Izpis iz evidence-za obv.o usp. pri zaklj. izobr., SŠ-IEo     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,63   IO-OU-Obvestilo o uspehu pri izpitu v izrednem izobr., IO-OU     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,64   IO-PIU-Potrdilo o izobraževanju/usposabljanju, IO-PIU     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,67   GŠ-S-Spričevalo o končanem razredu, GŠ-S     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,67 a   GŠ-SKP-Spričevalo o končanem programu, GŠ-SKP     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,67 b   GŠ-SKS-Spričevalo o končani stopnji GŠ, GŠ-SKS     
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,67 c   GŠ-IE-Izpis iz evidence, GŠ-IE     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
1,68   Indeks - za izobraževanje odraslih     
knjižica, format 120 x 200, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884203869*
1,73   Podtisk - rožice     
list, format A4, brezlesni karton, 140 g, enostranski barvni tisk
               *3838884203975*
1,74   Prijavnica za sprejem v dijaški dom     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884203982*
1,75   Podtisk - ožgani papir     
list, format A4, brezlesni karton, 140 g, enostranski barvni tisk
               *3838884251969*
1,77   Kartoteka za revije     
list, format A5, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884204019*
1,77 a   Kartoteka za časnike     
list, format A5, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884204958*
*1,78   Izpisnica - za srednje šole     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884248341*
1,79   Dnevnik za vrtce     
knjiga, trda vezava, knjiga, trda vezava, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
               *3838884204033*
1,80 b   Pohvala - knjige     
list, format A4, brezlesni papir, 140 g, enostranski barvni tisk
               *3838884255578*
1,82   Vloga za znižano plačilo vrtca za leto..., VRT/1     
pola+list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostanski
               *3838884275255*
1,84   Priznanje - čipka     
list, format A4, brezlesni karton, 170 g, enostranski barvni tisk
               *3838884248303*
1,84 a   Podtisk - čipka     
list,format A4, brezlesni, 150 g, enostranski barvni
               *3838884257497*
1,88a   Diploma-roza     
list,format A4, brezlesni papir, 170 g, enostranski barvni tisk
               *3838884253635*
1,89   Zapisnik izpitov - za glasbene šole     
pola, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884204170*
1,90   Pohvala - glasbeni instrumenti     
list, format A4, brezlesni karton, 180 g, enostranski barvni tisk
               *3838884246118*
1,93   Prijavnica k izpitu - za glasbene šole     
list, format A5, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884204217*
1,94   Vpisni list - za glasbene šole     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884204224*
1,94 a   Prijavnica za vpis v glasbeno šolo     
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884255745*
1,95   Diploma - za glasbene šole     
list, format A4, brezlesni karton, 180 g, enostranski barvni tisk
               *3838884246132*
1,96   Pohvala - za pevski zbor     
list, format A4, brezlesni karton, 170 g, enostranski barvni tisk
               *3838884246149*
1,96 a   Pohvala - glasbeni instrumenti     
list, format A4, brezlesni karton, 180 g, enostranski barvni tisk
               *3838884246156*
*1,97 a   Matična knjiga - za glasbene šole     
knjiga, trda vezava, 25 + 18, format A4, dokumentni , 100 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
               *3838884256254*
1,98   Glasbena beležka     
knjižica, format A6, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884204262*
1,99   Urnik - za glasbene šole     
list, format A4, brezlesni karton roza, 200 g, obojestranski tisk
               *3838884204279*
1,102 a   Matični list - za glasbene šole     
obseg 3xA4 z zavihki, format A4, brezlesni, 100 g, dvostranski
               *3838884256261*
*1,102 b   Matična knjiga učencev ki niso vpisani v glasbeno šolo     
knjiga, trda vezava, 25 + 18 pol, format A4, brezlesni, 100 g, obojestranski, ni v prosti prodaji
               *3838884258265*
1,103 a   Dnevnik skupinskega pouka - predšolska glasbena vzgoja, glasbena oz. plesna pripravnica     
šivano z žico (44 strani),vogala zaokrožena, format 185 x 280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski
               *3838884641692*
1,103 b   Dnevnik skupinskega pouka - nauk o glasbi, orkester     
šivano z žico (24 strani),vogala zaokrožena, format 185 x 280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski
               *3838884256285*
1,103 c   Dnevnik skupinskega pouka - balet, sodobni ples     
šivano z žico (24 strani),vogala zaokrožena, format 185 x 280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski
               *3838884256292*
1,104   Dnevnik individualnega pouka     
zvezek šivan z žico (56 strani), , format 185 x 280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884204323*
1,105   Spominska diploma maturantov     
list, format B4, brezlesni karton, 250 g, enostranski barvni tisk
               *3838884204330*
1,107   Pohvala za odličen uspeh     
list, format A4, brezlesni karton, 160 g, enostranski barvni tisk
               *3838884251983*
1,107 a   Priznanje - za športne dosežke     
list, format B4, brezlesni karton, 250 g, enostranski barvni tisk
               *3838884239240*
1,107 b   Priznanje - za športne dosežke     
list, format B4, brezlesni karton, 250 g, enostranski barvni tisk
               *3838884239257*
1,107/1   Priznanje - črke     
list, format A4, brezlesni karton, 160 g, enostranski barvni tisk
               *3838884204347*
1,107/2   Diploma - črke     
list, format A4, brezlesni karton, 160 g, enostranski barvni tisk
               *3838884204354*
1,111   Priznanje - črke     
list, format B4, brezlesni karton, 160 g, enostranski barvni tisk
               *3838884204415*
1,117 a   Podtisk - modra     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, enostranski barvni tisk
               *3838884250061*
*1,210   Osebni list dijaka/dijakinje v dijaškem domu     
list,format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884250085*
*1,211   Potrdilo o bivanju v dijaškem domu     
list,format A5, brezlesni, 70 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884250092*
*1,212   Dnevnik vzgojne skupine - v dijaškem domu     
knjiga, trda vezava, knjiga, trda vezava, format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884250108*
*1,213   Evidenca dijakov in študentov višjih šol v dijaškem domu     
knjiga, trda vezava, knjiga, trda vezava, indeks, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884250399*
*1,214   Osebni list študenta/študentke višje šole     
list,format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884250726*
1,220   Prijava k splošni maturi     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884241861*
1,221   Odjava od splošne mature - izpita     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884241885*
1,222   Prijava k izpitu     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884241892*
1,223   Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature     
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884255530*
1,224   Prijava k poklicni maturi     
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884255547*
1,225   Odjava od poklicne mature - predmeta     
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884255622*
1,226   Sprememba prijave k splošni maturi     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884251648*
*1,227   Zapisnik o poklicni maturi     
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884255936*
*1,227 a   Zapisnik o opravljanju predmetov poklicne mature     
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884255943*
1,240   Prijava k strokovnemu izpitu     
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, enostranski
               *3838884268837*
1,242   Ocena praktičnih nastopov     
list,format A4, brezlesni, 80 g, enostranski
               *3838884264372*
1,243   Prijavnica na razpis pripravniških mest v vrtcih oz. šolah     
list,format A4, brezlesni, 80 g, enostranski
               *3838884264259*
1,248   Osebna mapa učitelja - delavca     
mapa harmonika, v hrbtu PVC žepek za etiketo, zapiranje z vpeto elastiko, format 240 x 330, umetno usnje, enostranski tisk
               *3838884251938*
1,268   Predlog za napredovanje zaposlenih v vzg. in izobr. v nazive - kandidata predlaga zavod     
pola + list, format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski
               *3838884256575*
1,269   Predlog za napredovanje zaposlenih v vzg. in izobr. v nazive - kandidat se predlaga sam     
list v poli,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski
               *3838884256582*
1,271   Podtisk - čebelice     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
               *3838884264099*
1,272   Podtisk - pikapolonice     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
               *3838884264105*
1,273   Podtisk - krogi     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
               *3838884264112*
1,274   Podtisk - metulji     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostranski
               *3838884264129*
1,276   Podtisk - knjige     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
               *3838884264143*
1,277   Pohvala - knjiga     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
               *3838884264150*
1,279   Podtisk - pisave     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
               *3838884267045*
1,285   Pohvala     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostranski
               *3838884270564*
1,287   Podtisk     
list,format A4, brezlesni papir, 170 g, dvostranski
               *3838884303224*
1,289   Podtisk     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostranski
               *3838884042758*
1,290   Podtisk     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostranski
               *3838884042772*
1,291   Podtisk     
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostranski
               *3838884042796*
1,292   Podtisk     
list, format A4, brezlesni papir, 140 g, dvostranski
               *3838884062251*
1,296   Mapa učnih dosežkov učenca (zelena)     
mapa,format A4, brezlesni papir, 100 g,
               *3838884272278*
1,298   Podtisk     
list, format A4, brezlesni papir, 170 g, enostranski barvni tisk
               *3838884062312*
1,300   Podtisk     
list, format A4, brezlesni papir, 140 g, enostranski barvni tisk
               *3838884062336 *
1,303   Podtisk     
list, format A4, brezlesni papir, 140 g, dvostranski barvni tisk
               *3838884224468*
1,304   Podtisk     
list,format A4, dvostranski
               *5132088 DZS, d.d. 001 232 DDV220 21P00019 1.304 Pohvala IBZ2 Izven BZ 200 21P 48201010 705 705 KOS 3838884224482 29,7 21 0,01 9 PAK 500 3838884224499 29,7 21 5 4500 3838884224482 *
*1,907   Redovalnica za drugo in tretje vzg.-izobr. obdobje     
9 polc, format 185 x 280, dokumentni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884250863*
*1,910   Dnevnik in redovalnica učne skupine     
zvezek,format 185x280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884250887*
*1,911   Dnevnik za prvo vzg.-izobr. obdobje     
knjiga, trda vezava, knjiga,format 190x288, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884250894*
*1,913   Dnevnik za drugo in tretje v.i.o.     
knjiga, trda vezava, knjiga,format 205x288, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884252683*
*1,914   Dnevnik za podaljšano bivanje, jutranje varstvo     
zvezek,format 185x280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884252690*
*1,915   Dnevnik za druge oblike dela z učenci     
3 polce, format 185x280, brezlesni, 80 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
               *3838884261418*
*1,915 a   Dnevnik za druge oblike dela z učenci - mapa     
mapa + list, format 320x255, karton, 150 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
               *3838884261449*
*1,915/I   Dnevnik za druge oblike dela z učenci     
3 polce, format 185x280, brezlesni, 80 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
               *3838884261425*
*1,921   OŠ-SKRO-Spričevalo o končanem razr.1-3, OŠ-SKRO     
list, format A4, on-offset, 90 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,924   OŠ-SKRŠ-Spričevalo o končanem razr.4-8, OŠ-SKRŠ     
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,926 n   Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja     
list,format A4, dokumentni, 120 g, dvostanski, ni v prosti prodaji
               *3838884264266*
*1,929   OŠ-ZŠ-Zaključno spričevalo OŠ, OŠ-ZŠ     
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884270830*
*1,930   Matična knjiga za 9-letno OŠ     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884252386*
*1,931   Matični list     
list,format A4, dokumentni, 120 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
               *3838884263139*