Šolstvo in knjižnice
17.04.2007
Obvestilo o zaključnih ocenah - obr. 1,920 NOVO
Novo obvestilo je namenjeno učenkam/učencem, ki imajo pravico opravljati popravni, razredni oz. predmetni izpit.  
21.09.2004
Prijava za vpis na visokošolski zavod v štud. letu (za vzporedni študij, za diplomante, oz. za nadaljevanje študija po merilih za prehode)


Spoštovani kupec!

V kolikor v papirnicah in knjigarnah ne morete dobiti obrazca 1,71/4 - Prijava za vpis na visokošolski zavod v štud. letu (za vzporedni študij, za diplomante, oz. za nadaljevanje študija po merilih za prehode) vas prosimo, da pokličete našo prodajno službo na tel. 01 30 69 850, 01 30 69 831 ali 01 30 69 832.

Zadnji rok oddaje obrazca je 30. 9. 2004.

13.07.2004
Druga prijava za vpis

Ob koncu meseca julija, ko bodo znana prosta vpisna mesta na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah (predvidoma po 25. juliju) bomo ponovno založili vsebinsko spremenjena:

1,71/2       DRUGA PRIJAVA ZA VPIS v prvi letnik v štud. letu 2004/2005
                 za visokošolski študij - (odpis vključno z X. naklado)

1,254        DRUGA PRIJAVA ZA VPIS v prvi letnik v štud. letu 2004/2005
                
za višješolski študij - (odpis vključno s IV. naklado)

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.

Obrazci bodo na zalogi po 26. juliju.

Rok oddaje prijav: obr. 1,71/2 - 5. september 2004
                               obr. 1,254  - 10. september 2004

24.05.2004
Štipendije in Študentski domovi


1. Študentski domovi

Spremenjena sta obrazca za sprejem v študentski dom (za prvi sprejem oz. podaljšanje). V letošnji nakladi je pri obeh obrazcih dodan (poleg Razpisa), tudi list s ponovljeno točko iz posameznega obrazca:

1,70     PROŠNJA ZA SPREJEM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2004/2005
             pola + 2 lista, format A4 (odpis vključno z XVII. naklado)

1,70 a   PROŠNJA ZA PODALJŠANJE BIVANJA ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2004/2005
             pola + 2 lista, format A4 (odpis vključno z XII. naklado)

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.
Novi obrazci bodo na zalogi po 1. juniju 2004.

Rok oddaje prošenj: obr. 1,70 - 10. avgust 2004, obr. 1,70 a - 20. avgust 2004

2. Republiške štipendije

Spremenjen bo tudi obrazec za štipendije:

1,51     VLOGA ZA UVELJAVITEV REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE za šolsko leto 2004/2005   
            pola + list, format A4 (odpis vključno z XV. naklado)

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.
Novi obrazci bodo na zalogi po 10. juniju 2004.

Roka oddaje obrazca: učenci – vajenci - dijaki - 8. september 2004
študenti - 6. oktober 2004 >

Ta obrazec ni primeren za Zoisove štipendiste - njim bodo obrazec za vlogo poslali direktno z Zavoda RS za zaposlovanje.

10.02.2004
Prijave k maturi, poklicni maturi in zaključnemu izpitu

Za prijave k maturi in poklicni maturi smo pripravili bistveno spremenjene obrazce:

1,220   PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI (odpis - vključno X. naklada)

1,221   ODJAVA OD SPLOŠNE MATURE - IZPITA (odpis – vključno VII. naklada)

1,222   PRIJAVA K IZPITU - za prijavo izpita iz neocenjenega predmeta, za izboljšanje ocene oz. popravni izpit pri splošni maturi (odpis – vključno VII. naklada)

1,223   PRIJAVA K IZPITU IZ PREDMETA SPLOŠNE MATURE - za prijavo predmeta splošne mature, ki ga kandidat opravlja prvič (odpis - vključno II. naklada)

1,224   PRIJAVA K POKLICNI MATURI (odpis - vključno III. naklada)

1,225   ODJAVA OD POKLICNE MATURE – PREDMETA (odpis - vključno III. naklada)

 1,226   SPREMEMBA PRIJAVE K SPLOŠNI MATURI (odpis - vključno III. naklada)

Vsi stari obrazci (zgoraj so navedene naklade) so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.

Novi obrazci bodo v zalogi po 1. marcu 2004.

Nespremenjena ostajata obrazca za prijavo-odjavo zaključnega izpita:

1,39     PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU (veljavni vključno od XXIV. naklade)

1,43     ODJAVA OD ZAKLJUČNEGA IZPITA (veljavni vključno od IV. naklade)

Obrazca sta nespremenjena, stara zaloga je VELJAVNA.

09.01.2004
Obrazci vezani na Razpis za vpis v šolsko leto 2004/2005

Razpis za vpis za šolsko leto 2004/2005 za vpis v začetni letnik srednje šole in za prosta mesta v dijaških domovih bo izšel predvidoma 2. februarja 2004.

Glede na to vas obveščamo, da sta naslednja obrazca vsebinsko nespremenjena:
1,20     Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
1,74     Prijava za vpis v dijaški dom

Stara zaloga je VELJAVNA. Nova naklada bo na zalogi po 23. januarju 2004.

Rok oddaje prijav: za obr. 1,20 - 3. marec 2004
                              za obr. 1,74 - 6. (za dijake) oz. 10. (za študente) marec 2004.

Razpis za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2004/2005 za visokošolski študij (za študijska mesta, ki jih razpisujejo Univerze v Ljubljani, v Mariboru in na Primorskem ter ostali samostojni visokošolski zavodi) bo objavljen 15. januarja 2004.

Glede na to vas obveščamo, da sta naslednja obrazca vsebinsko spremenjena:
1,71/1      Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2004/2005
1,71/4      Prijava za vpis na visokošolski zavod v študijskem letu 2004/2005
               
za vzporedni študij, za diplomante oz. za nadaljevanje študija po merilih za prehode

Stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati: 1,71/1 (vključno z XVII. naklado) in 1,71/4 (vključno z VII. naklado)

Nova naklada bo na zalogi po 15. januarju 2004.

Rok oddaje prijav: obr. 1,71/1 - 8. marec 2004,
                             obr. 1,71/4 - 8. marec 2004 (za nadaljevanje študija v 3. letniku) 
                             oz. 20 - 30. september 2004 (za vzporedni študij in diplomante).

 

Prav tako bo 15. januarja objavljen Razpis za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2004/2005 za višješolski študij, ki jih razpisujejo Višje strokovne šole.

Glede na to vas obveščamo, da je naslednji obrazec vsebinsko spremenjen:
1,253         Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2004/2005 - za višje šole

Stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati (vključno z IV. naklado).

Nova naklada bo na zalogi po 20. januarju 2004.

Rok oddaje prijav: obr. 1,253 - 8. marec 2004.

24.11.2003
Predprijave k maturi, zaključnemu izpitu, poklicni maturi
ima Državni izpitni center (RIC, Ob železnici 16, Ljubljana)
18.07.2003
Druga prijava za vpis

Ob koncu meseca julija, ko bodo znana prosta vpisna mesta na visokošolskih zavodih (po 17. juliju) in višjih strokovnih šolah (po 25. juliju) bomo ponovno založili vsebinsko spremenjena:

1,71/2    DRUGA PRIJAVA ZA VPIS v prvi letnik v štud. letu 2003/2004 za visokošolski študij - (odpis vključno z IX. naklado)

1,254     DRUGA PRIJAVA ZA VPIS v prvi letnik v štud. letu 2003/2004 za višješolski študij - (odpis vključno s III. naklado)

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.
Pri naročanju obr. 1,71/2 upoštevajte dejstvo, da bodo lahko kandidati v eni prijavi navedli želje za tri različna prosta vpisna mesta (in ne tako kot doslej, ko so za to potrebovali tri obrazce).

Obrazci bodo na zalogi: obr. 1,71/2 - po 24. juliju; rok oddaje: 5.9.2003
                                     
obr. 1,254 - po 5. avgustu; rok oddaje predvidoma 10.9.2003