Blagovna znamka ALEA združuje izdelke, ki so potrebni za sodobno in urejeno poslovanje.
Enotna graficna podoba - znak kocke v pisanih barvnih kombinacijah prinaša razpoznavnost naših izdelkov, ki pod blagovno znamko ALEA zagotavlja kupcem kvalitetne izdelke in storitve, ki so vsebinsko usklajeni z veljavno zakonodajo in na voljo na vec kot 300 prodajnih mestih po Sloveniji.

Asortiman izdelkov, ki so vkljuceni v blagovno znamko ALEA je zelo pester.

 ALEA prinaša izdelke za podporo poslovanju na naslednjih podrocjih:    

·        Racunovodstvo

·        Prodaja, nabava in marketing

·        Davki

·        Placila

·        Logistika in transport

·        Pisarniško poslovanje

·        Arhiviranje

·        Pogodbe

·        Kadri

·        Evidence

·        Kakovost v poslovanju

Program ALEA zajema bloke (samokopirni in nekopirni), ki se uporabljajo na podrocju knjigovodstva in blagajne (racun, blagajniški prejemek, seznam gotovine...), so nepogrešljivi na podrocju nabave in prodaje (narocilniPotni nalogi ALEA