Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec                          
  
1 - Šolstvo in knjižnice tiskaj
Obrazci za devetletne osnovne šole
1,17   Šolska kronika - za osnovne šole     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g,
*1,19   OŠ-IE-Izpis iz evidence, OŠ-IE     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,21   OŠ-PIOŠ-Potrdilo o izpolnjeni OŠ obveznosti, OŠ-PIOŠ     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,22   OŠ-KI-Kolesarska izkaznica, OŠ-KI     Odpri v novem oknu
list, format 55 x 85, on-offset, 200 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,22 a   PVC žepek za obr. 1,22..     Odpri v novem oknu
žep,format 100 x 65, , ni v prosti prodaji
1,296   Mapa učnih dosežkov učenca (zelena)     Odpri v novem oknu
mapa,format A4, brezlesni papir, 100 g,
*1,907   Redovalnica za drugo in tretje vzg.-izobr. obdobje     Odpri v novem oknu
9 polc, format 185 x 280, dokumentni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,910   Dnevnik in redovalnica učne skupine     Odpri v novem oknu
zvezek,format 185x280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,911   Dnevnik za prvo vzg.-izobr. obdobje     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format 190x288, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,913   Dnevnik za drugo in tretje v.i.o.     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format 205x288, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
na vrh
*1,914   Dnevnik za podaljšano bivanje, jutranje varstvo     Odpri v novem oknu
zvezek,format 185x280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,915   Dnevnik za druge oblike dela z učenci     Odpri v novem oknu
3 polce, format 185x280, brezlesni, 80 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
*1,915 a   Dnevnik za druge oblike dela z učenci - mapa     Odpri v novem oknu
mapa + list, format 320x255, karton, 150 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
*1,921   OŠ-SKRO-Spričevalo o končanem razr.1-3, OŠ-SKRO     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,924   OŠ-SKRŠ-Spričevalo o končanem razr.4-8, OŠ-SKRŠ     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,926 n   Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja     Odpri v novem oknu
list,format A4, dokumentni, 120 g, dvostanski, ni v prosti prodaji
*1,929   OŠ-ZŠ-Zaključno spričevalo OŠ, OŠ-ZŠ     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,930   Matična knjiga za 9-letno OŠ     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,931   Matični list     Odpri v novem oknu
list,format A4, dokumentni, 120 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
na vrh