Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec                          
  
1 - Šolstvo in knjižnice tiskaj
Obrazci za srednje šole
*1,25   Matična knjiga - za srednje šole z indeksom     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk, ni v prosti prodaji
1,29   Osebni list - za srednje šole     Odpri v novem oknu
pola, format 560 x 297, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
*1,30   SŠ-SPM-Spričevalo o poklicni maturi, SŠ-SPM     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,30 a   SŠ-SPMp-Spričevalo o poklicni maturi s pohvalo, SŠ-SPMp     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,30 b   SŠ-OPM-Obvestilo o uspehu pri poklicni maturi, SŠ-OPM     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,35   Dnevnik - za srednje šole     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga, trda vezava, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
1,39   Prijava k zaključnemu izpitu     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
*1,41   Zapisnik o zaključnem izpitu     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,42   Zapisnik o opravljanju izpitnih enot zaključnega izpita     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
1,43   Odjava od zaključnega izpita     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
na vrh
1,49   Zapisnik o izpitu - za srednje šole     Odpri v novem oknu
list, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
*1,52   Redovalnica - za srednje šole     Odpri v novem oknu
zvezek, format A4, dokumentni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,55   Potrdilo o vpisu - srednje šole     Odpri v novem oknu
list,format A5, 70 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,56   SŠ-OU-Obvestilo o uspehu, SŠ-OU     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,59   SŠ-LS-Letno spričevalo, SŠ-LS     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,61   Obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju - za srednje šole     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,62   SŠ-IEs-Izpis iz evidence-za spričevala o zaklj. izobr-, SŠ-IEs     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,62 a   SŠ-IEI-Izpis iz evidence-za letna spričevala in obv. za letno spričevalo in obv. o uspehu, SŠ-IEI     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,62 b   SŠ-IEo-Izpis iz evidence-za obv.o usp. pri zaklj. izobr., SŠ-IEo     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,63   IO-OU-Obvestilo o uspehu pri izpitu v izrednem izobr., IO-OU     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
na vrh
*1,64   IO-PIU-Potrdilo o izobraževanju/usposabljanju, IO-PIU     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,78   Izpisnica - za srednje šole     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
1,220   Prijava k splošni maturi     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,221   Odjava od splošne mature - izpita     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
1,222   Prijava k izpitu     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
1,223   Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature     Odpri v novem oknu
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,224   Prijava k poklicni maturi     Odpri v novem oknu
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,225   Odjava od poklicne mature - predmeta     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,226   Sprememba prijave k splošni maturi     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
*1,227   Zapisnik o poklicni maturi     Odpri v novem oknu
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
na vrh
*1,227 a   Zapisnik o opravljanju predmetov poklicne mature     Odpri v novem oknu
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
na vrh