Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
7 - Finance tiskaj
7,1   Nalog za službeno potovanje - samokopirni  -     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, 1 list dvostranski tisk, 2 list enostranski tisk
7,5   Obračunski in izplačilni list ter obvestilo delavcu     Odpri v novem oknu
set (1+1), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
7,7   Obračun potnih stroškov     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
7,7 b   Obračun potnih stroškov     Odpri v novem oknu
list, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
7,8   Seznam čekov  -     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
7,10   Odredba za izplačilo     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir roza, 60 g, enostranski tisk
7,11   Menica  -     Odpri v novem oknu
list, format 235 x 85, dokumentni papir, 120 g, enostranski tisk
7,12   Likvidacijski list     Odpri v novem oknu
list, format B4, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
7,16   Izplačilna kuverta (za enkratno uporabo)     Odpri v novem oknu
pokončna vrečka, format 125 x 195, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
7,20   Blagajniška knjiga  -     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
knjiga, trda vezava:        25 pol - 50 listov
        50 pol - 100 listov
        100 pol - 200 listov
na vrh
7,21   Nalog za službeno potovanje in obračun  -     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
7,42   Kuverta za plačilni list  -     Odpri v novem oknu
kuverta,format 250 x 12", samokopirni papir, dvostranski tisk
7,43   Kuverta za plačilni list  -     Odpri v novem oknu
kuverta,format 250 x 8", samokopirni papir, dvostranski tisk
7,54   Zahtevek za vračilo DDV, DDV-VP  -     Odpri v novem oknu
blok á 60 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, dvostranski tisk
7,55 SET   Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV  -     Odpri v novem oknu
set (1 + 2), format A5, samokopirni papir, 70 g, enostranski tisk
7,85   Informativno potrdilo , INF-4     Odpri v novem oknu
set,60 g,
7,88 a   Evidenca nakupa in uporabe reprodukcijskega materiala  -     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
7,98   Predlog za izvršbo (za izterjavo preživninske terjatve)     Odpri v novem oknu
2 seta (1+3) v ovoju, format A4, brezlesni papir, 80 g, enostranski tisk
7,133 a   Izjava     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
7,160   Zahtevek za vračilo trošarine za energente za fizične osebe, TRO-A     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
na vrh
7,216 a   Napoved za odmero davka od prejetega darila, ZDODAR št.1     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
7,241   Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem     Odpri v novem oknu
2 poli, format A4, brezlesni papir, dvostranski tisk
7,243   Napoved za odmero dohodnine za obresti, Dohkap. št. 1     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
7,253   Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v RS ter drugih državah članicah EU     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
7,255   Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v RS ter drugih državah članicah EU, Dohkap. št. 2     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, dvostranski tisk
na vrh
Potni nalogi ALEA