1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,80  Pohvala za odličen uspeh
format A4, brezlesni karton, 140 g, enostranski barvni tisk
 
Potni nalogi ALEA