1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,84 a  Podtisk - čipka
format A4, brezlesni, 150 g, enostranski barvni