1 - Šolstvo in knjižnice
Podtiski - pohvale, priznanja, diplome
1,285  Pohvala - čipka modra
format A4, brezlesni papir, 170 g, dvostranski