4 - Promet in zveze
Potni nalogi
4,9 b  Potni nalog za tovorno motorno vozilo
blok a 100 listov (50/50), format A4 ležeč, samokopirni papir, 60 g, dvostranski tisk
 

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 59/01) oziroma 18. člen (obveznost dokumentov, oznak in opreme v vozilu) predpisuje, da je domači prevoznik v skladu s tem členom dolžan izdajati potni nalog.

Prav tako je predpisano, da je potrebno kronološko urejen arhiv izdanih potnih nalogov hraniti najmanj eno leto.

Potni nalogi ALEA