Obvestila
03.01.2017
Davčni obrazci
 
21.04.2010
Katalog pohval in prizanj
 
07.08.2008
Vloga za oprostitev plačila vrtca za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec
 
01.08.2008
Brezplačno odkrivanje virusov
 
22.05.2006
Tehnična pomoč
 
02.01.2006
Brezplačni izračun obresti
 
09.08.2004
Preverite ID partnerja v EU
 
19.03.2003
Otroški dodatek II.

POPRAVEK NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE Obr. 8,41
DP-3- vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka
in priloge št. DP-2- podatki o dohodkih za družinskega člana

Obveščamo vas, da je v besedilu Navodila za izpolnjevanje obrazca DP-3 - vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka in priloge št. DP–2 - podatki o dohodkih za družinskega člana, v prvem odstavku točke V. PODATKI O DOHODKIH IN PREJEMKIH VLAGATELJA-ICE ALI DRUŽINSKEGA ČLANA, pri besedilu: "Za vse otroke in družinske člane, za katere je v točki" pomotoma izpadla točka: "II.,".

Besedilo prvega odstavka točke V. PODATKI O DOHODKIH IN PREJEMKIH VLAGATELJA-ICE ALI DRUŽINSKEGA ČLANA se pravilno glasi:

V rubriko »Podatki o dohodkih in prejemkih vlagatelja, prejetih v obdobju od 1.1. do 31.12.20_ « vlagatelj vpiše le dohodke in prejemke, ki jih je v posameznem koledarskem letu prejel sam. Za vse otroke in družinske člane, za katere je v točki II., III. in točki IV. v rubriki »Ima lastne dohodke ali prejemke« označeno, da so v posameznem koledarskem letu prejemali dohodke oziroma prejemke, mora vlagatelj priložiti podatke o njihovih dohodkih in prejemkih na obrazcu Priloga št. DP-2 - podatki o dohodkih za družinskega člana, in sicer za vsakega otroka oziroma družinskega člana posebej.

Popravek je sporočilo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS. Popravek navodila je bil posredovan vsem Centrom za socialno delo po Sloveniji.

Datum: 18. marec 2003

Potni nalogi ALEA